top of page
  • Kaia Bertelsen

Samsø-Fonden uddeler 323.000 kroner

Over halvdelen gik til unge samsinger under uddannelse


Formand Anders D. Lassen beklagede at beløbet til udlodning ikke var så stort som tidligere år. Han henviste til aktiemarkedet og hensynet til rederiet. Der kan kun udloddes penge som kan undværes i rederiet. Der er modtaget 96 ansøgninger. Af disse har fondens bestyrelse, Peter Christensen, Bente Hornbæk, Hans Christian Hesseldal, Henrik Kjær og formanden selv, imødekommet 65 ansøgere. Af disse har 39 unge samsinger fået i alt 175.500 kroner i støtte til deres uddannelsesforløb. Der er i år foretaget en prioritering, så ikke alle unge samsinger under uddannelse har fået. Pengene er gået til dem under 18 år som endnu ikke modtager SU, samt til unge samsinger på længerevarende uddannelser over gymnasieniveauet. Endeligt har enkelte unge med særlige udfordringer fået, fx ordblindhed. Der blev ikke oplyst hvor mange af de 96 ansøgere der søgte støtte til foreningsarbejdet. Lidt hovedregning viser at 26 ansøgere har modtaget midler til det ansøgte. De fire største modtagere mødte op ti en lille reception på Perlen i Sælvig. Udsigtstårnet på Ballebjerg modtog det højeste beløb, 15.000 kroner. Formand Merete Hameken takkede for bidraget. Tårnet er tidligere renoveret for 100.000 kroner og de ansøgte midler går til det videre arbejde med tårnet. SamBiosen har modtaget 10.000 kroner til et klaver. Viceskolelederen Kim Møller Frandsen modtog beløbet på vegne af SamBiosen, Samsø Skole og Grotten. Klaveret vil høre hjemme i Kultursalen, hvor det vil støtte fællessang i Kultursalens mange aktiviteter. Foreningen KUNSTØ modtog 10.000 kroner. Formand Susanne Hesseldal takkede for bidraget og lovede at KunstØ arrangementet fortsætter, i år med endnu flere udenlandske navne og flere fyrtårnsarrangementer som tiltrækker flere gæster. Endeligt modtog Samsø Turist- og Handelsstandsforening (STOHF) 10.000 kroner til uddannelse af guider. Formand Frank Kristensen takkede for tilskuddet og fortalte at STOHF har flere initiativer i gang for at kvalitetssikre den gode oplevelse. Vores gæster er gode ambassadører når de har mødt den gode fortælling. Mange gæster kommer første gang på en grupperejse og øens guider får hjælp til de gode fortællinger. De øvrige 22 ansøgere har tilsammen modtaget 102.500 kroner. Til reception deltog foruden de fire modtagere også begge bestyrelser. Samsø Liniens bestyrelse havde bestyrelsesmøde lige op til receptionen, og Samsø Fondens bestyrelse trak sig forholdsvis hurtigt tilbage efter receptionen for at holde et bestyrelsesmøde. De to lokale repræsentanter i Samsø Fondens bestyrelse Henrik Kjær og Hans Christian Hesseldal går af til årsskiftet og bliver erstattet af Robert Rasmussen og Ole Hemmingsen. Udpegningen sker i forbindelse med den kommunale konstituering og gælder i fire år.


Denne nyhed er bragt i Samsø Posten d. 13. december 2018

111 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page