top of page
  • Kaia Bertelsen

Fondsuddeling 2016


Samsø-Fonden har to formål - det ene er at drive rederidrift - det andet, som vi er samlet om i dag er at yde støtte til fremme af kult


urlivet, idrætsaktiviteter, turisterhvervet på Samsø samt til unge samsingers uddannelse. Der var indkaldelse af ansøgninger medio august - dels i det lokale medie Samsø Posten og i Jyllands-Posten. Ansøgningsfristen var den 31. august. Der er i alt indkommet 105 ansøg


ninger, og disse er nu blevet behandlet af fondens bestyrelse. Fondens bestyrelse, der består af Anders D. Lassen, der er formand, men desværre har måttet melde forfald, Bente Hornbæk, Hans Christian Hesseldal, Henrik Kjær, Hans Halvorsen og jeg selv Peter Christensen, der er næstformand, har i alt imødekommet 77 ansøgere og har til disse uddelt i alt kr. 391.625,00 Vi holder i år en lille sammenkomst for de 9 største modtagere af støtte sammen med pressen.


Samsø-Fonden vil gerne have lidt at vide om projekterne, og derfor har vi som noget nyt opfordret jer til at komme med et lille indlæg her ved uddelingen - i forbindelse med I modtager tilsagnet.


22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page