Samsø-Fonden

 

Strandbakkevej 2

8305 Samsø

kb@samsoelinien.dk

Tlf.: 86 59 17 02

 

Samsø-Fondens kontor ligger på havnen i Kolby Kås.